Q&A - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wasze najczęstsze pytania

 • Ile godzin nalotu w powietrzu obejmuje podstawowe szkolenie samolotowe do licencji PPL(A) w Air4™?
  Szkolenie do licencji PPL(A) obejmuje 45 godzin nalotu w powietrzu. Jest to minimalna liczba godzin nalotu wymagana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, aby móc przestąpić do egzaminu państwowego. Pamiętaj jednak, że każdy z nas jest inny oraz ma inne możliwości i predyspozycje. Może się zatem okazać, że będzie Ci potrzebna większa liczba godzin nalotu, aby wykonać loty samodzielne i zdać egzamin za pierwszym razem.
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby rozpocząć szkolenie podstawowe do licencji PPL(A)?
  Kursant przystępujący do szkolenia samolotowego praktycznego do licencji PPL(A) powinien spełniać następujące warunki:

  • ukończone 18 lat albo minimum 16 lat i zgodę obojga opiekunów prawnych;
  • posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne albo podstawowe w trybie 8 letnim;
  • ważne orzeczenie lotniczo - lekarskie 1 lub 2 klasy.
 • Czy jest możliwość rozłożenia płatności za szkolenie na raty?
  Tak. Dopuszczalny jest podział płatności na dwie raty. Pierwsza z nich płatna do 7 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż pierwszy lot. Druga przed rozpoczęciem 20 godziny szkolenia.
 • Kiedy otrzymam zaświadczenie o ukończeniu szkolenia?
  Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do licencji wystawiane są w terminie do 5 dni roboczych od prawidłowego zakończenia szkolenia. Pilot uczeń posiadający zaświadczenie może zapisać się na egzamin państwowy.
 • Czy ponoszę jakieś dodatkowe koszty poza opłatą za szkolenie PPL(A)?
  Koszt szkolenia obejmuje wszystkie zadania, godziny, operacje niezbędne do spełnienia minimalnych wymagań do ubiegania się o licencję PPL(A). Jeżeli jednak z minimalny program szkolenia nie okaże się dla Ciebie wystarczający będziesz mógł kontynuować nalot na bazie cennika Air4™.
 • Ile mam czasu na ukończenie szkolenia praktycznego PPL(A)?
  Aby szkolenie było efektywne potrzeba Twojej dyspozycyjności. Pamiętaj, że nie każdy może być pilotem, albowiem nie każdy posiada predyspozycje do wykonywania operacji lotniczych! Jesteśmy zwolennikami dynamicznego i intensywnego szkolenia. Z naszego doświadczenia wynika, że takie kształcenie przynosi najlepsze rezultaty. Ponieważ jednak rozumiemy, że w życiu nie zawsze wszystko układa się tak jak chcemy dajemy Ci możliwość na realizację szkolenia w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 • Czy szkolenie PPL(A) będzie prowadził jeden instruktor?
  Nie. Do swojej dyspozycji będzie główny instruktor prowadzący, pod okiem którego przebiegać będzie Twoje szkolenie. Jednocześnie loty wykonywać będziesz pod nadzorem wszystkich instruktorów Air4™, albowiem z naszego doświadczenia wynika, że zmiana instruktorów pozytywnie wpływa na proces kształcenia kursantów.
 • Na jakim samolocie będzie odbywało się szkolenie do licencji PPL(A)?
  Nasze szkolenia odbywają się na samolocie Cessna 150M.
 • Jak mogę sprawdzić czy szkolenie do licencji PPL(A) jest dla mnie?
  Przede wszystkim wykonaj badania lotniczo - lekarskie I lub II klasy oraz zapisz się na lot zapoznawczy.
 • Od jakiego wieku można rozpocząć szkolenie do licencji PPL(A)?
  Musisz mieć ukończone 18 lat albo 16 lat i zgodę obojga opiekunów. Pamiętaj jednak, że swoją licencję odebrać będziesz mógł dopiero, gdy ukończysz 17 rok życia.
Szybkie pytanie
Masz dodatkowe pytania? Wyślij szybką wiadomość, aby uzyskać odpowiedź...

  * Mail id not published.