PPL(A)
Szkolenie do licencji pilota samolotowego turystycznego
VFR NOC
Szkolenie do uprawnienia do wykonywania lotów w nocy
PPL(A)
Szkolenie do licencji pilota samolotowego turystycznego
VFR NOC
Szkolenie do uprawnienia do wykonywania lotów w nocy

PPL(A)

Szkolenie do licencji pilota samolotowego turystycznego

VFR NOC

Szkolenie do uprawnienia do wykonywania lotów w nocy

kurs aviation english icao

ICAO

Szkolenie z lotniczego języka angielskiego Aviation English

IR / SE

Szkolenie specjalistyczne do latania za pomocą przyrządów IFR

CPL(A)

Szkolenie do licencji pilota komercyjnego samolotów

IR / SE do IR / ME

Szkolenie do lotów według przyrządów na jednosilnikowych samolotach

MEP(L)

Szkolenie do prowadzenia wielosilnikowych samolotów z tłokowymi silnikami na lądzie